VK MORÁVIA

M E N U

P A R T N E Ř I

Zlínský kraj

Český svaz tělesné výchovy

Nadace Děti-Kultura-Sport

Český veslařský svaz

Panter Color a.s.

NIO Wellness

INFORMACE PŘEDSEDY

07.04.2012 18:59  INFORMACE PŘEDSEDY VK MORÁVIA O VÝVOJI UDÁLOSTÍ

INFORMACE PŘEDSEDY VK MORÁVIA O VÝVOJI UDÁLOSTÍ V KLUBU


V posledním období se předseda Veslařského klubu Morávia Uherské Hradiště setkal s řadou dotazů a stížností v souvislosti s událostmi z nedávného období, kdy se skupina osob pokusila protiprávními kroky zmocnit vedení klubu, v souvislosti s čímž mimo jiné obsadila objekt nemovitostí, které klub k zajištění své sportovní činnosti vlastní a využívá. O této události byla veřejnost informována již ve stanovisku předsedy klubu k aktuálnímu stavu na oficiálních webových stránkách klubu.


Vzhledem k tomu, že i přesto, že se ze strany uvedené skupiny jedná o nezákonné počínání a proti tomuto postupu byla podniknuta příslušná právní opatření, někteří zástupci této skupiny osob i nadále pokračují v jednání, k němuž nejsou oprávněni, a toto jednání je v rozporu se skutečnými zájmy klubu, a že tisk dosud ne vždy přináší objektivní a úplná zpravodajství, považujeme za nutné informovat veřejnost o současném vývoji událostí.


V souvislosti s výše zmíněnými událostmi došlo i k tomu, že se znovu začal bez souhlasu vedení i převážné většiny členů klubu trenérsky angažovat M. Šurý, který zde dříve působil jako trenér mládeže. Měl svůj zvláštní přístup k trénování, který však mnoha závodníkům nevyhovoval. V kontextu s tím je třeba připomenout, že pro kontroverzní až konfliktní přístup k trenérské činnosti se situace mezi M. Šurým a klubem vyostřila v roce 2007 natolik, že si jmenovaný přestal plnit své klubové povinnosti, čímž způsoboval nemálo problémů ostatním členům, v důsledku čehož mnoho závodníků z klubu kvůli jeho chování a přístupu odešlo. I přes několikeré upozornění nebyl schopen sebekritického náhledu na své chování, až byla situace v klubu už tak neúnosná, že byl dne 06.09.2008 jako trenér mládeže odvolán. I přesto trvalo ještě velmi dlouho po odchodu M. Šurého z našeho klubu, než se podařilo napravit jeho chyby a psychický stav některých závodníků se zlepšil. Trenérům dalo hodně práce, aby se atmosféra v klubu znovu uklidnila, závodníci se stmelili a znovu začali chodit rádi na trénink. Klid na klubu, psychická pohoda a nová koncepce sportovní přípravy se později projevila na vynikajících výkonech našich závodníků, které jsou koneckonců všeobecně známé.


Tento pokojný stav však opět narušil samozvaný příchod M. Šurého do klubu, který spolu s dalšími osobami dne 14.3.2012 násilně vnikl do budovy našeho klubu a rozhodl se bez jakéhokoli oprávnění a proti vůli vedení i dalších členů veslařského klubu stát se šéftrenérem našeho klubu. To s sebou zase přineslo velmi nestandardní metody a způsoby chování spojené s ponižováním, hrubostmi a urážkami, což má zejména po psychické stránce na naše závodníky velmi negativní vliv.


Navíc M. Šurý v minulých dnech začal prosazovat, aby členové našeho klubu umožnili členům VK Slovácko, který si sám dříve založil po odvolání z funkce trenéra z našeho klubu, v prostorách našeho klubu trénovat s odůvodněním, že někteří závodníci museli z našeho klubu do VK Slovácka nuceně odejít. I toto je samozřejmě účelové a zavádějící tvrzení, poškozující náš klub, neboť existují dokumenty, které dokazují, že ti závodníci, kteří odešli z našeho klubu, odešli na základě svého vlastního rozhodnutí nebo rozhodnutí svých rodičů, a to na základě žádosti o přestup. Pokud se situace změnila a v současné době chtějí někteří závodníci z VK Slovácko, trénovat na našem klubu, nebráníme jim podat žádost o přestup k nám, dle příslušných pravidel vydaných ČVS a ne si účast na tréninku prostřednictvím M. Šurého vynucovat z pozice síly.


Proto není divu, že se ze strany závodníků stále častěji a důrazněji ozývají ohlasy volající potom, aby v našem klubu M. Šurý jako trenér nepůsobil . Mnozí rodiče závodníků nesouhlasí s jeho přístupem k závodníkům a stěžují si na nepřijatelný psychický tlak, který musí jejich děti při tréninku podstupovat. Někteří jsou dokonce odhodláni, že pokud se situace nezmění a M. Šurý a s ním spojené osoby z klubu neodejdou, požádají o přestup svých dětí do Otrokovic.


Jelikož i další postup osob, které se dočasně za pomoci násilí zmocnily protiprávně našeho klubu, je za hranicí zákona a neskýtá reálný předpoklad, že tyto osoby od tohoto svého jednání dobrovolně upustí, je namístě položit si a zodpovědět několik dotazů. Proč se tato skupina domáhá ovládnout fungující sportovní klub? Bude to snad tím, že má jako jediné občanské sdružení v ČR v majetku nemovitosti nemalé hodnoty? Co by jinak mohlo odůvodnit náklady na bezpečnostní agenturu a instalaci kamer do budovy klubu po jejím násilném obsazení za jistě značné finanční prostředky? Láska k veslování ? Asi ne. Vzniklá situace nutně vede k zamyšlení a k domněnce, že násilné ovládnutí veslařského klubu mohlo být motivováno prospěchářskými zájmy osob, jimž je sportovní činnost klubu a jeho výsledky lhostejná. Není proto překvapením, že členové klubu jsou vzniklou situací zhrozeni a volají po odvoláni M. Šurého ze samozvané funkce šéftrenéra a odchod osob, které se zmocnily budovy klubu tím, že de facto zneužily členství bývalých členů sdružení k uspořádání dle platných stanov klubu neplatných valných hromad za účelem předem promyšlené manipulace s klubem. To dokazuje i to, že někteří, dnes již starší bývalí členové chodí nyní za skutečným a jediným předsedou klubu Luďkem Burešem a omlouvají se, že do celé aféry byli vmanipulováni a byla zneužita jejich nevědomost a důvěra v dobrý úmysl, ačkoliv se záhy ukázal pravý opak.


Jak je shora uvedeno, byla a jsou z naší strany přijímána veškerá právní opatření na hájení legitimních práv našeho sdružení, ale bohužel víme že soudy pracují pomalu a závodníkům se klid na přípravu a kvalitní trénink stále vzdaluje. Proto Vás chceme všechny znovu ubezpečit, že proti násilnému a protizákonnému útoku se bude náš klub bránit všemi dostupnými prostředky, protože působení M. Šurého, jako trenéra a dalších osob, které se pokusily tímto odsouzeníhodným způsobem našeho klubu zmocnit, je naprosto nepřijatelné, a proto prosíme o Vaši trpělivost. Na druhou stranu se na Vás obracíme s velkou důvěrou a zároveň i naléhavou prosbou o Vaši podporu jak platného vedení klubu, tak i všech jeho skutečných členů, kterým na dalším zachování sportovního klubu s dlouhou tradicí opravdu v duchu zásady fair play záleží.
Luděk Bureš, v.r.

předseda VKM UH


Archiv novinek

K A L E N D Á Ř
<<1 / 2021>>
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tip: Kliknutím na den se zobrazí plán a příslušné dokumenty vážící se k danému dni.


NÁHODNÁ FOTKA

© VK Morávia Uherské Hradiště, 2007/14 - Kódování: Martin Šimon - Grafika: Adéla Hanáčková  Administrace